Priključci za crijeva, spojnice, hardver

  • Priključci za crijeva, spojnice, hardver

    Priključci za crijeva, spojnice, hardver

    Priključak za crijevo je spoj između cijevi ili strojeva, to je rastavljena i sastavljena spojna točka između komponente i cijevi.Priključak crijeva igra nezamjenjivu i važnu ulogu u sklopu cijevi/cijeva.To je jedna od dvije glavne komponente hidrauličkih cjevovoda.Cijevni spojevi koriste se za spajanje linearnih instrumenata.