Hidro ciklon

  • Hydro Cyclone Used For Classifier Gold Copper Silver Graphite

    Hidro ciklon koji se koristi za klasifikator zlato bakar srebrni grafit

    Hidro ciklon je oprema za odvajanje visoke učinkovitosti koja koristi centrifugalno polje za odvajanje dvofaznog fluida, a primjenjuje se u klasifikaciji, zgušnjavanju, dehidratacija, desliming, odvajanje, pranje i drugi procesi.Mulj se dovodi u ciklone kroz ulaz u tangencijalnom ili evolventnom smjeru (ovisno o načinu opskrbe ulazne glave).Pod centrifugalnom silom, velike će se čestice kretati prema dolje duž vanjskog vrtložnog toka i ispuštati se kroz vrh kao donji tok, dok će se fine čestice kretati prema gore kroz unutarnji vrtložni tok i ispuštati se iz tražila vrha kao preljev.