Hidro ciklon

  • Hidro ciklon koji se koristi za klasifikator Zlato Bakar Srebro Grafit

    Hidro ciklon koji se koristi za klasifikator Zlato Bakar Srebro Grafit

    Hydro cyclone je visokoučinkoviti uređaj za odvajanje koji koristi centrifugalnu silu za odvajanje dvofaznih tekućina, primijenjen je u klasifikaciji, zgušnjavanju, dehidraciji, uklanjanju sluzi, odvajanju, pranju i drugim procesima.Gnojnica se dovodi u ciklon kroz ulaz u tangencijalnom ili evolventnom smjeru (ovisi o tome kako se gnojnica dovodi).Pod djelovanjem centrifugalne sile, velike čestice će se kretati prema dolje duž vanjskog vrtložnog toka, ispuštati kroz vrh kao donji tok, dok će se fine čestice kretati prema gore kroz unutarnji vrtložni tok, ispuštati iz vrtloga kao preljev.