Kako podesiti hidrociklon

Hidro ciklon je jedna vrsta Hesperovih glavnih proizvoda, možemo dizajnirati i proizvesti odgovarajuće ciklone ili cijelu grupu hidro ciklonskih grupa prema vašim zahtjevima.Ciklon je često korištena oprema za odvajanje i klasifikaciju, ali mnogi ljudi ne znaju mnogo o tome kako prilagoditi opremu tijekom uobičajene uporabe. Pogledajmo je ukratko.

60

Ako je veličina klasifikacije ciklona prevelika, dio mulja rude će ući u kasniji proces, uzrokujući nenormalan rad kruga koncentracije i filter preše, zbog čega cijeli sustav čišćenja ne može ispravno raditi.Ako je veličina čestica klasifikacije previše sitna, koncentracija donjeg protoka ciklona će se smanjiti.

Hidro ciklonmetoda prilagodbe: ciklonska prilagodba uglavnom se postiže promjenom brzine punjenja i veličine donjeg izlaza protoka.Veličina otvorenog donjeg toka ima velik utjecaj na koncentraciju donjeg toka.Tijekom rada treba paziti da donji protok zraka rotira u obliku kišobrana i da zadrži srednji stupac zraka u ciklonskom separatoru.Kako bi se smanjila veličina klasifikacije, količina hrane i donji protok mogu se povećati u skladu s tim, ili se količina hrane i donji protok mogu malo povećati, a koncentracija donjeg protoka će se smanjiti.

U stvarnoj uporabi, veličina donjeg protoka se prilagođava u skladu s karakteristikama dizajna i radnim pravilima hidrociklona.Samo razumijevanjem utjecaja ciklona na proizvodni proces, možemo ga učinkovito prilagoditi kako bismo postigli željeni učinak klasifikacije.

U međuvremenu, također treba napomenuti da ostatak ciklona mora raditi normalno, uključujući osiguranje stabilnih performansi hranjenja ciklona, ​​što je glavno jamstvo za dobivanje dobrih tehničkih pokazatelja.Izbjegavajte spajanje donjeg otvora ciklona izravno na zatvoreni kanal, jer atmosfera ciklona i srednji stupac zraka ne mogu slobodno komunicirati, oblik stupca zraka je nestabilan, što će uništiti normalno stanje protoka ciklona.

Ciklonje uobičajeno korišteni klasifikacijski uređaj za obradu minerala u industrijskim poduzećima.Cikloni se također često koriste za klasifikaciju celuloze, sortiranje, koncentraciju i uklanjanje veličine u poduzećima.Kada se ciklon koristi kao uređaj za klasifikaciju, uglavnom se kombinira s mlinom kako bi se formirao sustav mljevenja i klasifikacije.Ako želite znati više ili trebate,Kontaktirajte nasslobodno.


Vrijeme objave: 8. rujna 2023