Parno crijevo

  • Parno gumeno crijevo otporno na toplinu

    Parno gumeno crijevo otporno na toplinu

    Crijevo/cijev/cijev za paru sastoji se od tri dijela: unutarnjeg gumenog sloja, višeslojnog spiralnog sloja od tkanine ili žičano pletenog sloja i vanjskog gumenog sloja.Unutarnji i vanjski gumeni sloj crijeva izrađeni su od sintetičke gume s izvrsnom otpornošću na toplinu, a tijelo cijevi ima mekoću, lakoću, dobru fleksibilnost i visoke karakteristike otpornosti na toplinu.Prednost crijeva za paru je tolerancija malog vanjskog promjera, otpornost na ulje, otpornost na toplinu, izvrsna izvedba, lakoća, mekoća i izdržljivost, itd. Minimalni tlak pucanja crijeva je četiri puta veći od radnog tlaka.